જો તમે પણ HDFC બેંકના ગ્રાહક છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે ઉપયોગી છે. હા, ચૂંટણીના વલણો વચ્ચે બેંક દ્વારા એક મોટું અપડેટ જારી કરવામાં આવ્યું છે. બેંકે તેના કરોડો ગ્રાહકોને ઈમેલ અને SMS દ્વારા જાણ કરી છે કે HDFC બેંકની તમામ ડેબિટ, ક્રેડિટ અને પ્રીપેડ કાર્ડ વિન્ડો અપગ્રેડ દરમિયાન અસ્થાયી રૂપે કામ કરશે નહીં.

HDFC બેંક દ્વારા જારી કરવામાં આવેલા ઈમેલમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે બેંકના ડેબિટ, ક્રેડિટ અને પ્રીપેડ કાર્ડ 4 જૂન, 2024ના રોજ બપોરે 12:30 થી 2:30 વાગ્યા સુધી અને બપોરે 12:30 થી 2:30 સુધી કામ કરશે. 6 જૂને કરશે નહીં. બેંકે ઉપર જણાવેલ તારીખ અને સમયે ડેબિટ, ક્રેડિટ અને પ્રીપેડ કાર્ડ સેવાઓ માટે સિસ્ટમ અપગ્રેડ કરવાની યોજના બનાવી છે.

આ તમામ પર સેવાઓ બંધ રહેશે
બેંક દ્વારા કહેવામાં આવ્યું હતું કે HDFC બેંકના ATM, POS (સ્ટોર પર કાર્ડ સ્વાઈપ મશીન), ઓનલાઈન (પેમેન્ટ ગેટવે પોર્ટલ) અને NetSafe વ્યવહારો પર તમામ ડેબિટ, ક્રેડિટ, પ્રીપેડ કાર્ડ સેવાઓ ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં. આ સમયગાળા દરમિયાન, HDFC બેંકનું RuPay કાર્ડ અન્ય પેમેન્ટ ગેટવે પર પણ ઑનલાઇન વ્યવહારો માટે કામ કરશે નહીં.

તાજેતરમાં, HDFC બેંક દ્વારા ગ્રાહકો માટે વધુ એક મોટો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. આ અંતર્ગત હવે ગ્રાહકોને રૂ. 100 ચૂકવ્યા બાદ અને રૂ. 500થી વધુ રકમ મેળવ્યા બાદ જ SMS દ્વારા અપડેટ મળશે.