પૂર્વ મુખ્યમંત્રીની દોહિત્રીનો સુપરબોલ્ડ લુક!

એક્ટ્રેસ શરવરી વાઘનો બોલ્ડ અંદાજ સામે આવ્યો છે.   

  શરવરીનો ડ્રેસ હાલ તમામ લોકોનું ધ્યાન ખેંચે છે.  

શરવરી દિવંગત શિવસેના નેતા અને પૂર્વ મુખ્યમંત્રી મનોહર જોશીની દોહિત્રી છે.

 શરવરીની માતા નમ્રતા વાઘ મનોહર જોશીની દિકરી છે. 

પ્રાઉડ મુસ્લિમ એક્ટ્રેસ, હિન્દુ એક્ટર સાથે લગ્ન કરીને છોડી દીધી ઇન્ડસ્ટ્રી, હવે…